http://www.goldenmean.info/
FIZIKA I STVARNI FRAKTALNI SVETI GRAL: GRAVITACIJA U KRVI
"Fraktalno električko polje: krajnje rješenje Svetog grala za fiziku svijesti"


Intervju Valerie Sandelin s Dan Winter-om

'Što su glavni preokreti u Vašem radu? Što je Vaš dar znanosti?"

Fraktalitet i savršeni kolaps naboja - otkrivaju stvarnu fiziku Svetog grala. Implozija naboja (fraktalitet) daje gravitaciju. "Biološko koherentno električko polje" (KA) DNA preživljava smrt savršenom kompresijom. Implodirajuće polje (fraktalitet) počinje u DNA i u krvi - a pali se u Zvijezdi u koju penetrira smrt i u kojoj stanuje besmrtnost. Blaženstvo / ekstaza / prosvijetljenje su mjerljivi kao podešavannje harmoničkih kaskada upletenosti kaduceja - odnosno faznom-konjugacijom (implodirajuće) DNA.

To nam postavlja scenu za pregled nedavnih električkih mjerenja procesa umiranja - smrti. Doktor Korotkov je pokazao da vrijeme u kojem električko polje napušta svoje tijelo, ima vjerojatno stvarno značenje odlaska duha /duše.  Tibetanska Knjiga mrtvih nas poučava načinu kojim duša napušta tijelo, što se može potvrditi mjerenjem vremena kada naboj ili aura napuštaju tijelo. Nužno je zaključiti, da elekrička fizika asembliranja koherentnog i komprimiranog naboja (vašeg KA) spremnog za fraktalno raspakiranje, može biti religiozna informacija umijeća zdravog, uspješnog umiranja (uzimanja svoje memorije sa sobom).

Znanosti je očito da je kreacija uspješna kompresija naboja. Einstein je poučavao da je beskonačni kolaps naboja rješenje gravitacije i unificiranog polja (koristio je dodekahedron model). Nedavni napredak u mjerenjima električkog polja blagostanja i provijetljenja (www.goldenmean.info/clinicalintro) sugerira da je duhovna iluminacija TAKOĐER savršena kompresija biološkog električkog polja. Dizajniranje okoline fraktalnog naboja je izgleda jedini način za potpuni razvoj DNA. To redefinira svetu arhitekturu (www.goldenmean.info/architecture), poboljšavanje razvijanja sjemenja učincima polja (www.goldenmean.info/germination), te istinsku i ojačavajuću fiziku onkraj mitologije grala / DaVinci koda.

Prije 20 godina u svojoj prvoj knjizi "Ples jednog kristala", Dan Winter je pokazao da beskonačno ugnježđivanje dodekahedron-ikosahedrona stvara teozofski "veći labirint", kao rezultat beskonačnog 3D niza, čiji vorteksi (spirale) imaju sve x, y, z koordinate kao cjelobrojne višekratnike omjera zlatne sredine. Winter je zatim pred 10 godina animirao 3D spiralu zlatne sredine ugnježđenu na stošcu kako bi  pokazao princip potpuno geometrijskog podrijetla Svetog grala.

To je bilo odmah nakon što je pokazao preslikavanje iste spirale zlane sredine na sličnom stošću, no u torusnom prstenu, kako bi se vidjelo stvarno podrijetlo hebreske, latinske i sanskrit abecede (simboliziranje je konstruktivno komprimiranje naboja). Onda je pred 5 godina Dan objavio svoju prvu hipotezu o jedinoj mogućnosti kreiranja životne sile električkim putom, pomoću 3D fraktalne simetrije naboja, ujedno i jedinog uzroka i kreatora gravitacije iz elektromagnetizma. Uzrok tomu je niz simetrija (rješenje nedestruktivnog višestrukog miješanja - heterodyning-a: konstrukitivnog zbrajanja i množenja vala - pretvara kompreciju u akceleraciju) koji je i jedini uzrok i kreator fuzije, savršene fazne konjugacije i implozije.

Fizika može konačno razumjeti zašto je svaki živi protein pentagram, bitno utemeljen na omjeru zlatne sredine. Onda je očito i zašto sva biologija zavisi o postizanju fraktalnosti naboja, jer savršenost kompresije omogućava usavršavanje učinkovitosti distribucije naboja, koju nazivamo životom. Ta mustra zlatnog omjera valova naboja je stoga jedini put iz kaosa u samo-organizaciju (svrhovitost).

Ubrzo je postalo jasno kako je taj ugnježđeni dodeka bio precizna simetrija, koju su Einstain i Poincaré koristili za modeliranje gravitacija, te precizna simetrija paladijevog atoma (OGM, zlatni prah, itd.), kao ključa hladne fuzije.

Danas su i drugi fizičari, od koji su neki posvetili večinu svog života opisivanju dubokih temelja fizike fraktaliteta temeljenoj na omjeru zlatne sredine, kao što su Nassim, Alex K., El Naschie, odlučili dokazati da je ta simetrija stvarno jedini mogući 3D fraktal. Implikacije za fiziku ne bi mogle biti značajnije. Ako je stvarno to istina, tj. da samo ta simetrija pretvara kompresiju naboja u ubrzavanje naboja (gravitaciju) konstruktivnim miješanjem - heterdyningom - faznih brzina (fazna konjugacija) onda bi fizika u najmanju ruku mogla odgovoriti na pitanje zašto neki objekt pada na tlo. Sličnost sebi (fraktalitet) optimirana omjerom zlatne sredine je uzrok gravitacije.

To priprema fiziku za obradu nedavnih mjerenja u znanosti (Fosar, Bludorf i drugi), koja pokazuju mogućnost da DNA kreira crne rupe (gravitaciju). To bi možda omogućilo fizičarima razumijevanje zašto samo fraktalne okoline naboja dozvoljavaju sazrijevanje DNA, ali i zvijezdanu svrhu DNA (sunce, Bog), te zašto zlatni omjer moždanih valova označava početak blagostanje i prosvijetljenja, upaljača DNA.

Tuner srca, Tuner blagostanja, sustav povratne veze koherentnih emocija je također izum Dan Wintera. Potaknuti su bili njegovim pionirskim otkrićem korištenja Cepstruma (spektar drugog reda) za mjerenje interne fazne koherencije srca. Kao rezultat toga, njemu se dodijeljuje invencija pojma 'koherencija srca' (David Servan-Schreiber "Instinct to Heal - Instinkt za lijčenje").

Stvarni proboj i Sveti gral fizike dalo je prepoznavanje fraktalnog savršenstva koherencije, čime ona postaje samo-organizacijom i u stvari samim životom - što Dan katkada naziva principom borovog češera. Drugi Danov izum mjeri životnu silu, svježinu i vitalnu energiju (élan vital) korištenjem zlatnog sferičnog kondenzatora - oblika borovog češera, za mjerenje slabih električkih polja, koja se stvaraju u živim materijalima i kvantificiranje njihovog stupnja živosti (0-20 Hz spektar amplituda mikrovoltnog izlaza zlatno sferičnog senzora: www.goldenmean.info/biophoton).

Kaducej, zlatni omjer, princip fazne konjugacije koja je uzrok implozivne kompresije (simbol Hermes/Thoth-a, DNA i medicine) je očito mehanizam liječenja energijom (mirovanje u disanju, sakralna kranijalna pumpa u kriznoj nultoj točki - itd.), te samonudeći izbor rješenja za općenito zagađenje, čak i okretanje vremena i samo-korigiranje u optici fazne konjugacije (Ref: www.goldenmean.info/healingphase)