izvorni site na engleskom:

 


Stanislav Grof, M.D., Ph.D.

Stan Grof, M.D., Ph.D. je psihijatar s više od pedeset godina iskustva istraživanja liječenja i transformativnog potencijala ne-uobičajenih stanja svijesti. Njegove pionirske teorije su utjecale na integraciju Zapadne znanosti s njegovim briljantnim preslikavanjem transpersonalnih dimenzija.  5.10.2007. dr. Grof je primio prestižnu VISION 97 nagradu, koji dodijeljuje Zaklada Dagmar i Vaclav Havel u Pragu. Posjetite Informacije za tisak za dodatne informacije.

Osnivač je i glavni teoretičar Transpersonalne psihologije za što je primio Počasnu nagradu za glavne doprinose i razvoj područja Transpersonalne psihologije od Asocijacije za transpersonalnu psihologiju 1993.

Dr. Grof je i utemeljitelj Internacionalne transpersonalne asocijacije (ITA) i njen je prošli i sadašnji predsjednik. Organizirao je velike međunarodne konferencija diljem svijeta i nastavlja predavati i poučavati profesionalne trening programe iz Holotropičnog disanja (Holotropic Breathwork) i transpersonalne psihologije.

Trenutno je dr. Grof profesor psihologije na Kalifornijskom institutu integralnih studije (California Institute of Integral Studies - CIIS) u Odjelu filozofije, kozmologije i svijesti, a predaje i na Pacifica Graduate Institute u Santa Barbari, CA.

Dr. Grof je rođen u Pragu 1931. gdje je stekao zvanje doktora medicine - M.D. na Charles sveučilištu i titulu Ph. D. (doktora filozofije u medicini) Čehoslovačke Akademije znanosti. Između1960. i 1967., bio je glavni istražitelj u programu istraživanja psihodelika na Psihijatrijskom istraživačkom institutu u Pragu, Češka.

U SAD-u, dr. Grof je bio glavni Šef psihijatrijskih istraživanja u Maryland psihijatrijsko istraživačkom centru i profesor asistent psihijatrije na Školi medicine John Hopkins sveučilišta u Baltimoru. Baoravio je i kao znanstvenik na Esalen institutu.

Ekstenzivno istraživanje dr. Grofa uključuje eksperimentalnu psihoterapiju korištenjem psihodelika i tehnika bez droga, posebno holotropično disanje (metoda koju je razvio sa svojom suprugom Kristinom), alternativne pristupe psihozama, razumijevanje i tretiranje psihospiritualnih kriza ("duhovno kriznih slučajeva"), te implikacije najnovijih razvoja kvantno-relativističke fizike, biologije, istraživanja mozga i drugih putova emergirajuće znanstvene paradigme za psihijatrijsku teoriju i istraživanje svijesti.

Među njegovim publikacijama je preko 150 tekstova u profesionalnim časopisima i mnogim knjigama, uključujući i Onkraj mozga (Beyond the Brain), LSD Psihoterapija (LSD Psychotherapy), Psihologija budućnosti (Psychology of the Future), Kozmička igra (The Cosmic Game) i novije izdane Kada se događa nemoguće (When the Impossible Happens) i Krajnje putovanja (The Ultimate Journey), kao i mnoge druge.

Zapadna se znanost približava pomaku paradigme do sada neviđenih razmjera, pomak koji će promijeniti naše koncepte o realitetu i ljudskoj prirodi, premostiti raskorak između pradavne mudrosti i moderne znanosti, te pomiriti razlike između Istočne duhovnosti i Zapadnog pragmatizma.

Western science is approaching a paradigm shift of unprecedented proportions, one that will change our concepts of reality and of human nature, bridge the gap between ancient wisdom and modern science, and reconcile the differences between Eastern spirituality and Western pragmatism.

                                                      - Stan Grof iz Onkraj mozga - Beyond the Brain


Posjetite website Stanislava Grofa koji je kreiran i održavan u Rusiji - http://www.stangrof.ru/.N poznam niti jedno djelovanje kojie tako dobro inkorporira nalaze Freuda, Junga i Ranka, dodajući im nove uvide, koje se metodama tih psihoterapeuta nikada ne bi mogli ostvariti. Ne sumnjam da i mnogi drugi koji rade u tom području ne nalaze otkrića dr. Grofa osnovicom cijele nove strategije istraživanja.

I know of no work that so well incorporates the findings of Freud, Jung and Rank, adding fresh insights, which the methods of those psychotherapists could never have achieved. I do not doubt that many others working in this field would find Dr. Grof´s discoveries a basis for a whole new strategy of research.


- Joseph Campbell, author of The Hero with a Thousand Faces, The Masks of God


Grofov rad je najvažniji doprinos teoriji osobnosti u nekoliko desetljeća.


Grof's work is the most important contribution to personality theory in several decades.

- Abraham Maslow, founder of Humanistic Psychology
- Abraham Maslow, utemeljitelj Humanističke psihologije

Copyright © 2007 by Stanislav Grof. All rights reserved.